THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-07-27


Khi gian dối đã thành quán tính
Khi mục tiêu đã định hại người
Thì bao nhiêu chuyện động trời
Thêu ma dệt qủy muôn lời tuôn ra

Cứ thêu dệt, lòng ta không gợn
Cứ gian manh, dữ tợn, gian hùng
Chỉ e giây phút lâm chung
Hồn kia quằn quại, khốn cùng, đau thương

Có hối hận, vô phương cứu gỡ
Bởi điêu ngoa dựng cớ hại người !
Quả này, nghiệp ấy, chao ơi
Cháu con mang đến tàn đời, còn mang

Cứ gian dối, cứ dàn dựng chuyện
Có Trời xanh chứng kiến việc trần
Kẻ mà lấy oán báo ân
Xem đời sẽ được bao lần tốt tươi

Kẻ đem chuyện của người, xuyên tạc
Dựng tội tình gian ác, điêu ngoa
Tay cầm lửa đốt người ta
Khốn thay, lửa cháy tiêu ma chính mình !

Luật nhân quả công bình là thế
Bao gương đời ngấn lệ còn đau
Xưa nay "thiện ác đáo đầu" (*)
Lòng gian ý độc chớ hầu yên vui!

Ngô Minh Hằng
18/2/2022
* Câu này đầy đủ là
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.
Nghĩa là:
Việc lành hay việc dữ đều có quả báo,
chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi.