Về sự việc ô Nguyễn Tường Tuấn cộng tác và cảm ơn Trúc Hồ đã cho ông NTT một show "bảo thủ" ở SBTN
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Diễn đàn Email Ngày đăng: 2022-08-29
Đọc cái Email của nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Tường Tuấn trả lời bà Hoàng Lan Chi có đoạn: "Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ không có điều khoản bắt bất cứ một ai phải hỏi ý bạn để tham dự vào một chương trình nào họ muốn.", tôi cảm phục kiến thức của ông Tuấn về Hiến Pháp Hoa Kỳ rất thâm sâu để biện minh cho rằng việc ông tham dự vào chương trình phát hình, phát thanh của SBTN là quyền tự do của ông. Luận điệu của nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn cũng giống như luận điệu của nhóm Hoàng Bách - Đinh Xuân Quân tuyên bố họ ủng hộ Joe Biden, đảng Dân Chủ và chửi Tổng thống Donald Trump là quyền tự do được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo đảm.
Vì là người học nhiều hiểu rộng, chắc chắn ông Tuấn cũng biết trong xã hội loài người có hai thứ Tòa Án: Tòa án của Chính Quyền để xử theo luật Hiến Pháp và Tòa án của Lương Tâm để mỗi một người có lương tri tự xử.
Đài Truyền Hình SBTN của ông Trúc Hồ đã xác định lập trường qua lời tuyên bố đại ý như sau: "Đòi lật đổ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là sai. Chỉ xin nhân quyền mà thôi!". Qua lời tuyên bố chắc nịch của ông Trúc Hồ, Cộng Đồng mạng đã phiên giải bốn chữ SBTN là "Sinh Bắc Tử Nam" để xác định chỗ đứng của ông Trúc Hồ.
Bà Hoàng Lan Chi còn nói rõ Việt Tân đã bỏ tiền ra mua SBTN. Nhờ đó, Cộng Đồng mạng đều biết SBTN là công cụ của Việt Tân (Em Việt Cộng). Vì thế, số người ghi danh (register) làm "member" của SBTN đã rút lui khá nhiều, nên lợi nhuận thu vào của SBTN bị xuống thấp. Do đó, Trúc Hồ mới bày ra chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ để thu hút những khán thính giả ủng hộ kế hoạch MAGA của cựu Tổng thống Donald Trump. Người Chống Cộng đừng bao giờ hy vọng Trúc Hồ đứng vào hàng ngũ của người Quốc Gia, vì nhiều người phê bình câu tuyên bố xanh rờn của ông ta, nhưng ông ta phớt lờ, không thèm đếm xỉa, thì đủ biết!
Trong cái Video của Sean Le, mở đầu buổi nói chuyện, nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn "có vẻ" nói kháy, mỉa mai nhờ ơn "Bác Hồ", nhưng ở phần sau, nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn nhấn mạnh một cách rõ ràng, thì tôi không nghĩ nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn có ý nói kháy hay mỉa mai.
Thiết nghĩ: "Không ai có bàn tay đủ to để che mặt trời" hoặc "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc lòi ra". Nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Tường Tuấn viết những bài ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất được nhiều "Fan" yêu mến, nhưng tiếc rằng nhà bình luận thời cuộc dùng Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ để biện minh cho cái việc mình hợp tác với Trúc Hồ thì rõ ràng cây kim trong bọc lòi ra hơi "bị" sớm! Tại sao? Bởi vì Trúc Hồ đã hiện nguyên hình qua câu tuyên bố có tính cách dạy dỗ quần chúng Hải Ngoại phải hiểu "đòi lật đổ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là sai"!
Tác giả những bài "Viết Cho Tuổi 30" tay trong tay với Trúc Hồ, thì "Tuổi 30" sẽ trở thành cái giống gì đây? Tôi là người ngưỡng mộ Người Đại Đội Trưởng Thám Báo Nguyễn Tường Tuấn từ rất sớm, chứ không phải loại "thối mồm" của một kẻ đố kỵ tài năng như ông Thục Vũ chửi. Nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Tường Tuấn khi cam kết sẽ độc lập với Trúc Hồ, hẵn khó thuyết phục khán thính giả, bởi vì câu tuyên bố "đòi lật đổ là sai" của Trúc Hồ là một khẳng định của "Bác và Đảng" hoàn toàn ngược lại khát vọng của nhân dân Việt Nam trong nước!
Có lẽ vì làm việc cho hãng Nike ở Việt Nam, nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn phải thỏa hiệp với Nhà Nước Việt Cộng để bình an làm việc, để khỏi bị quấy rầy, nên bây giờ nhà bình luận thỏa hiệp với Trúc Hồ cũng là chuyện thường tình ở huyện. Hoặc Phu nhân của nhà bình luận bị Việt Cộng "thuốc", nên nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Tường Tuấn bị ảnh hưởng chăng ? Đố ai biết được? Sống vào thời đại cộng sản, tôi cứ phải luôn luôn cảnh giác, bởi vì Việt Cộng không bao giờ từ bỏ chiến lược "trường kỳ mai phục" để dùng "củi đậu nấu đậu".
Tội nghiệp cho người dân Việt Nam còn kẹt trong nước, nên không có dịp sang Mỹ để tuyên bố "Cám ơn Bác Hồ" như nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn!
Ngày 29 tháng 8 năm 2022.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tel: 714 - 276 - 5600
----------