Triết Lý Tam Hầu
Tác giả : Tần Quốc Bảo Nguồn: Đặc San Lâm Viên Ngày đăng: 2022-09-10


Đã sinh làm kiếp con người,
Nào ai thoát được cảnh đời xót xa!
Nhà Sư Ấn độ Vadjra,
Đưa ra triết lý, giúp ta thanh nhàn.
Xét rằng đời, vốn đa đoan,
Muốn vui sống, phải tịnh an tâm hồn.
Như ba con khỉ, mà khôn!
Lấy tay, bịt mắt, bịt mồm, bịt tai!
Bịt mắt, ta chẳng nhìn ai,
Chỉ nhìn cái đúng, cái sai của mình!
Diệt trừ: tà sắc, dục tình,
Thì buông bỏ được bóng hình đam mê.
Bịt mồm, ta chẳng khen, chê,
Dối gian chẳng nói, chửi thề cũng không.
Hiền như có Phật trong lòng!
Thì buông bỏ được những vòng lợi danh.
Bịt tai, chẳng rõ âm thanh,
Thấy đời đẹp, tựa bức tranh không lời!
Mở tâm thương mến mọi người,
Và buông bỏ hết!… Coi đời hư không!
“Tam Hầu” triết lý phương Đông, (*)
Tuy đơn sơ, lại mênh mông luận bàn!
Người xưa, để lại khôn ngoan,
Ngàn sau, hồ dễ thế gian tận tường!

Trần Quốc Bảo
Chú thích:

(*) “Tam Hầu” triết lý phương Đông: Triết lý này phát xuất từ nhà Sư Vadjra (Ấn độ) vào thế kỷ thứ 8, lan truyền qua Trung hoa và Nhật. Đến thế kỷ 17, ở Nhật tại Đền thờ Tokugawa có tượng 3 con khỉ. Tên chung bức tượng là Sambiki Saru (3 khỉ khôn ngoan). Tên Khỉ bịt mắt, là Mizaru; Khỉ bịt miệng, là Mazaru; Khỉ bịt tai, là Mikazaru.
---------
Ý kiến độc giả:
Nếu thế giới này hành động theo triết lý 3 con khỉ của nhà sư Vadjra thì loài người sẽ là những con khỉ sống trong hang động, tự cô lập mình thành những cá thê độc lập riêng biệt chứ không thể hội nhập thành một xã hội có sự cọng tác hiệp thông hoặc chống đối để tạo ra tiến bộ.
Phải chăng tượng của Đức Phật Thích Ca luôn ngồi thiền NHẮM GHIỀN ĐÔI MẮT lả để thể hiện 1 trong 3 sự khôn ngoan của tam hầu ??So ví như thế là phạm thượng. Vì thế nên gạt bỏ ý niệm về 3 con khỉ nhắm mắt, bịt tai, che miệng như là một triết lý sống. Đó chỉ là triết lý tào lao !!
Kim Hoa Bà Bà
----------