Quân Nga tan rã, buông vũ khí đầu hàng, thành phố chiến lược Kupyansk hoàn toàn giải phóng
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-09-10
___OOO___
----------