Xem nhanh: Ngày 202 chiến dịch quân sự, Ukraine muốn thừa thắng xốc tới, xin phương Tây thêm vũ khí
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-09-13
___OOO___