Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 203, Ukraine nói đạt bước ngoặt, Mỹ thận trọng chưa ăn mừng
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-09-14
___OOO___