CSDC úm ba la tuyên bố : Tiểu bang Pennsylvania sẽ không có kết quả bỏ phiếu vào đêm bầu cử.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-27
___OOO___
Không Thể Giữ Nổi Kherson, Nga Gài Mìn Dưới Sông Cản Đường Tiến Của Quân Ukraine
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-27
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Diễn biến CỰC NÓNG ngay trước giờ G, Joe Biden và những bí mật bị phơi bày trên Truyền hình
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-27
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------