TT Trump : "Hơn 200.000 lá phiếu chưa được kiểm chứng đã được gởi đi ở Pennsylvania"
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-29
___OOO___
Ukraine Kiểm Soát Huyết Mạch Phía Đông - Nga Tổn Thất Kinh Hoàng, Trợ Lý Ông Putin Đến Kherson?
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Thần Chết sẽ đến với Phe Dân Chủ, Donald Trump trở lại làm Tổng Thống cuối năm 2022 theo Ý của Chúa
Tác giả : Saigon news Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------