Đảng CSDC giả dạng lập ra Website vu khống TT Trump kích động bạo lực vợ chồng Bể Lốp Xe
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-30
___OOO___
Ukraine đạt thành công lớn ở miền Đông, Zelensky tin rằng Nga sẽ sớm cần một làn sóng huy động khác
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-30
___OOO___

___OOO___
TIN TRỜI SẬP: sau Nevada đến lượt Tòa Tối Cao ở Newyork cũng chặn hành động này của Đảng Dân Chủ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-10-30
___OOO___

___OOO___

----------