Xem nhanh: Ngày 250 chiến dịch Nga, Mỹ siết giám sát vũ khí viện trợ cho Ukraine
Nguồn: Video BáoThanh Niên Ngày đăng: 2022-11-01
----------