Tập đoàn Trump Organization chính thức bắt đầu bị phán xét ở New York
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-01
___OOO___
“Thám báo Ukraine đổ bộ trong đêm” tấn công Nga, hai ‘Cá sấu chúa’ Ka-52 của Nga bị tiêu diệt
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
CẬP NHẬT 1/11/2022: Joe Biden tiếp tục bị Giam lỏng - Kamala Harris được cử đi làm Nhiệm Vụ Lớn
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------