VỌNG BÁI BÊN TRỜI
Tác giả : Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-11-02
Kính dâng Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Kỷ niệm lễ giỗ của ngài.

Một bóng người đi giữa tuyết sương
Màng chi bổng lộc với quan trường
Vì thương tổ quốc, xây nền tảng
Bởi xót đồng bào, lập kỷ cương
Những tưởng trung thành gom một mối
Nào hay phản phúc xé trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bái bên trời vẫn khói hương

___________________________

TIẾC THƯƠNG 1

Một ánh sao băng tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi!
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời !
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Ðất nước giờ đây hẳn kịp người !

___________________________

NÉN HƯƠNG LÒNG

Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng lòng tôn kính, tiếc cùng thương
Xót dân chỉ nguyện xây thời thế
Dựng nước nào màng mộng bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây phản trắc
Nên người quân tử gặp tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Ðã với năm châu rạng phú cường !

___________________________

NGUYỆN CẦU

Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, tủi đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nhôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường, tâm tận hiến!
Chín năm Nam Việt sống đời vui
*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc cây xanh vừa chớm nụ
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Tấc dạ phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước người dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi

___________________________

TIẾC THƯƠNG 2

Đốt nén nhang thơm vọng bốn Trời
Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi
Năm ba Xuân xót vì sao vỡ
Bốn mốt Đông hờn hạt ngọc rơi *
Dân tộc cộng xô vào diệt chủng
Giang sơn đảng hiến để tồn ngôi
Niềm đau vong quốc khôn cùng ấy
Khiến dạ thương quê lại tiếc Người !!!

Ngô Minh Hằng

* Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông
----------