Tòa Án Tối Cao chặn không cho hạ viện của Bể Lốp Xe lấy hồ sơ thuế của TT Trump
Tác giả : Sonia Ohala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-02
___OOO___

___OOO___
Ukraine tiễn Nga xuốn cuối bảng xếp hạng, Putin đang đợi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-02
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Đảng Cộng Hòa Tung Đội quân hùng hậu đi tuyến đầu chặn đứng mọi ý đồ của Nancy Pelosi & Phe dân chủ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-02
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------