Xem nhanh: Ngày 253 chiến dịch, Nga hỗn loạn rút lui hay nghi binh giăng bẫy ở Kherson?
Nguồn: Video Báo Thnh Niên Ngày đăng: 2022-11-04
----------