(VietFace TV và VietFace Foundation là những cơ sở của bà Marie Tô/ ông Paul Huynh, giám đốc Thúy Nga Paris)
 

Lời người chuyển bài:- Mời nghe cuộc phỏng vấn của Đài Little Saigon TV với Jonathan Ton, người có cổ phần và giữ chức vụ CEO + CFO trong VietFace TV +VietFace Foundation, là người đang có vụ kiện với VietFace. 
Qua đó chúng ta được biết , cô Hạnh Lê, con gái của Giám Đốc Đài Phát Thanh Vĩnh Long, đã làm việc trong Ban Giám Đốc VietFace từ lâu với một vị trí quan trọng,.... và số tiền lớn bà con đồng hương đóng vào Qũy Tử Thiện "Những Mảnh Đời" đã đi về đâu. (Phạm Tín An Ninh)