Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 255, Mỹ muốn Ukraine để ngỏ cửa cho hòa đàm, Iran thừa nhận có bán UAV
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-11-06
----------