Cuộc vận động của Obama phải lấy màn che phân nửa sân vận động vì ít người đến
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-07
___OOO___

Át chủ bài Rồng lửa của Putin sắp “VỀ VỚI CÁT BỤI” - “THIÊN ĐỊCH” của S400 sẽ sớm tới Ukraine
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-07
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Pelosi & cụ7 bất lực đứng nhìn trăm triệu Cử Tri của Đảng mình Bỏ Phiếu cho ĐCH ngay giờ chót
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-07
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------