Xem nhanh: Ngày 258 chiến dịch quân sự, Tổng thống Ukraine nói quyết không nhường một tấc đất ở miền đông
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-11-09
----------