174 ứng cử viên MAGA của TT Trup giành chiến thắng lớn, chỉ 4 người thua
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-09
___OOO___
LẠNH NGƯỜI:Hàng dài mộ quân Nga được chôn vội ngay dải phân cách đường, Matxcova giờ chỉ toàn phụ nữ
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-09
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Mãnh tướng McCarthy soán ngôi lão bà Bể Lốp Xe
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-09
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------