Dân biểu CSDC đã qua đời tái đắc cử tại Pennsylvania với 85% phiếu bầu
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-10
___OOO___
TIN NÓNG!!! Nga rút thảm khỏi Kherson, toàn bộ chiến tuyến bắt đầu sụp đổ. NGÀY TÀN CỦA QUÂN NGA
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-10
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Trở về Florida và mở tiệc ăn mừng cùng hàng Triệu Dân Mỹ ông Desantis đã CHIẾN THẮNG VANG DỘI
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-10
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------