TT Trump ăn mừng Bể Lốp Xe biến mất, đảng Cộng Hòa chiến thắng lớn ở Hạ Viện
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-11
___OOO___
MOSKVA HỖN LOẠN: Phe “diều hâu" nổi dậy sau quyết định đầu hàng Kherson của Putin
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-11
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Vừa Chiến thắng tại hạ viện, ĐCH gửi CẢNH BÁO NÓNG! Joe biden ngồi phịch xuống ghế nhận Hung tin
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-11
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------