Tiết lộ hình ảnh tiệc cưới sang trọng của con gái út TT Trump tại dinh thự Mar-A-Lago
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-12
___OOO___
Không cam lòng nỗi nhục Kherson, “cố vấn tinh thần" Nga - Alexander Dugin đề nghị xử t/ử Putin
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-12
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Mưu Hèn kế Bẩn tại Nevada chưa thể công bố kết quả Cuộc đua giữa kỳ vì DDC đang che dấu điều nầy
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-12
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------