Gian lận tràn lan : Nhiều phiếu bầu qua thư bị liệng bỏ trên núi ở Cali. Máy úm ba la ra hàng trăm phiếu ở Texas
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-13
___OOO___
CỰC NÓNG! BẮT TẬN TAY LỪA CÁI PELOSI CẦM ĐẦU ĐẢNG DÂN CHỦ GIAN LẬN BẦU CỬ 2022
Tác giả : Tin Tức Hôm Nay Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-13
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Kherson thất thủ, Ukraine tiến sát Crimea, Putin bất lực nhìn hạm đổi biển đen Nga chạy trốn
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: BODY
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------