Bể Lốp Xe rút lại ý định về hưu, tuyên bố không rời quốc hội cho đến khi đếm hết phiếu
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-14
___OOO___
VIỄN CẢNH MỤC RUỖNG: Putin mất 4.000 quân trong 1 tuần, chương trình vũ khí lớn nhất lịch sử vỡ tan
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-14
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Phát hiện CHẤN ĐỘNG : TT Trump lập tức buộc AZ bầu cử lại, cơ hội Đảng Cộng Hòa LẬT NGƯỢC THẾ CỜ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-14
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------