LẠM BÀN SAU BẦU CỬ LƯỠNG VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ 14.11.2022
Nguồn: Diễn Đàn Nhân Bản Ngày đăng: 2022-11-15


Hình như người dân Mỹ lo cho dảng Công Hòa hơn là… chính họ ? Đảng CH có thực sự phục vụ cho lý tưỏng hay chỉ chờ cơ hội là chống lẫn nhau vì tiền và không có chánh sách nhất quán như đảng con Lừa. Cộng sản nói chung thì chúng rất đoàn kết vì quyền lợi của đồng bọn, còn đảng CH thì quá rời rạc, thiếu đoàn kết lại có nhiều tên sẵn sàng phản phúc. Coi như số Trời khiến nước Mỹ lụn bại.
KV
-------
Nước Mỹ hiện nay không khác gì những năm 1973-1974 của VNCH.
- Đảng CH không MỊ DÂN bằng đảng DC
- Đảng CH không THAM LAM bằng đảng DC
- Đảng CH không LẬT LỌNG, DỐI TRÁ bằng đảng DC,
- Đảng CH PHẢN BỘI HIẾN PHÁP HOA KỲ ÍT HƠN Đảng DC
- ̣Đảng CH không NHỔ RA LIẾM LẠI bằng ̣đảng DC
- Đảng CH không MÊ TÀU CỘNG bằng đảng DC
- Đảng CH lo cho TƯƠNG LAI và NGƯỜI DÂN NƯỚC MỸ HƠN ĐẢNG DC.
- Đảng CH biết TÀU CỐNG NGUY HIỂM và MUỐN thoát ra khỏi ÀNH HƯỞNG của Tàu. Cuốn sách "Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action' chứng tỏ điều này.
- Đảng DC và bọn TÀI PHIỆT biết TÀU CỘNG NGUY HIỂM NHƯNG cõng rắn cắn gà nhà, MUỐN DÙNG CS TÀU ĐỂ CHỐNG và VÔ HIỆU HÓA ĐẢNG CH ĐỂ MONG TOÀN QUYỀN SINH SÁT.
- Đảng DC MỞ CỬA MỜI TÀU CỘNG vào nhà đã 1/4 thế kỷ và Tàu cộng đã làm tồ, đẻ trứng ở Hoa Kỳ.
- Đảng CH YÊU NƯỚC, Đảng DC HẠI NƯỚC
- Nếu người dân Hoa Kỳ và những Đảng viên ĐẢNG CH NÀO YÊU NƯỚC KHÔNG THỨC TỈNH MAU MAU THÌ HOA KỲ SẼ THÀNH NƯỚC XHCN DO CỘNG SẢN TÀU và NHỮNG TAY TÀI PHIỆT - THẾ LỰC ĐEN CAI TRỊ.
- Nước Mỹ hiện nay không khác gì những năm 1973-1974 của VNCH.
Ngô Minh Hằng
----------