Cộng Hòa thua ghế thống đốc ở Arizona vì CSDC là bên giám sát đếm kiểm phiếu
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-15
___OOO___
UKRAINE ‘ĐÒI NỢ’: HIMARS chĩa mũi về Crimea tuyên chiến; giải phóng thêm 12 khu định cư ở Luhansk
Tác giả : Th Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-15
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Gian lận tràn lan, địa hạt có 700 dân lại có tới 1.106 phiếu bầu
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-15
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------