HAI CHỮ HY SINH
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-11-17
Gởi về những người anh em bên kia giới tuyến.

Ngày anh lên hai, lên bốn
Anh ca "Mơ gặp bác Hồ..."
Ngày anh mười ba, mươì bốn
Anh vào bộ đội, xây mơ...
Thế là người trai bộ đội
Đường mòn xẻ dọc Trường Sơn
Chiến trường miền Nam mở lối
Bằng con tim ngút căm hờn

Đảng bảo anh thù giặc Mỹ
Diệt loài đế quốc xâm lăng
Đảng bảo anh căm lính Ngụy
Và anh hăm hở thi hành

Con đường anh đi máu đổ
Lòng anh không thoáng băn khoăn
Anh gây bao nhiêu đau khổ
Anh cười, chẳng chút ăn năn

Ngày anh mười lăm, mười bảy
Cùng tin chiến thắng, anh về
Hai chiếc nạng buồn run rẩy
Bóng anh nghiêng nắng đường đê
Tưng bừng, đảng khao chiến thắng
Từ quê đến tỉnh reo hò
Anh ngồi trong căn nhà vắng
Nhìn đôi nạng gỗ buồn so…

Ngày anh hăm lăm, băm sáu
Toàn dân khốn khổ vô cùng
Đảng ta thành tư bản máu
Giấc mơ ngày nhỏ vỡ tung!

Ngày anh bốn lăm, bốn sáu
Đảng ta cắt đất dâng Tàu
Mất đi Nam Quan, Bản Giốc
Hỏi lòng anh có thương đau?

Anh ngồi nhìn anh trong kiếng
Và anh có tự hỏi rằng
Tuổi xanh, máu xương anh hiến
Cho quê, phải đúng quê chăng?
Hay cho lũ người vong bản
Cho bày quỉ đỏ vô lương
Để ngày hôm nay đảng phản
Phản anh, phản cả quê hương!

Ơi, máu xương người bộ đội
Đổ ra xây dựng quê mình
Ai ngờ đảng ta lừa dối
Bẽ bàng hai chữ Hy Sinh!

Ngô Minh Hằng
16.1.2003Mạng sống các con tôi chỉ là những tờ giấy lộn


----------