Washington Post thừa nhận FBI đột kích dinh thự TT Trump là âm mưu chính trị
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-18
___OOO___
HÀI HƯỚC “đội quân ô hợp" - quân ta hoảng loạn bắn quân mình trên đường tháo chạy khỏi Kherson
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-18
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Nguy to rồi con ơi
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-18
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------