Hạ viện sẽ không tài trợ cho cuộc điều tra mới của cố vấn đặc biệt đối với TT Trump
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-19
___OOO___
‘KHÔNG KHÍ ĐANG CẠN DẦN’ VỚI PUTIN: Mỹ tạo siêu lá chắn chống Nga, lấp lỗ hổng sườn đông NATO
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-19
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
CỰC NÓNG! Có bằng chứng quan trọng, Thẩm Phán Texas tức tốc điều tra làm rõ vụ này của Đảng Dân Chủ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-19
___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------