Arizona biểu tình đòi tổ chức lại bầu cử, nhiều địa hạt chưa công bố kết quả
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-23
___OOO___
LUÔN LUÔN LÀ ZELENSKY: Israel đưa ra lựa chọn, gửi gấp hàng nóng cho Ukraine, Nga-Iran khó qua khỏi
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-23
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO__x


----------