Cấm Đàm Vĩnh Hưng đến Mỹ biểu diễn 1 lần và mãi mãi, chỉ biểu tình thôi thì chưa đủ
Tác giả : Hoài An Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-25
----------