Luật sư đang yêu cầu tòa án chấp thuận để đại diện cho TT Trump đột ngột qua đời
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-25
___OOO___
TIN HOA KỲ: Cựu T.T Trump lại gây sốt trên Twitter - thêm hàng trăm ngàn lượt theo dõi mới mỗi ngày
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-25
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Nóng! Tranh dành quyền lực, Phe dân chủ bất ngờ tung loạt Ứng viên TT 2024 hòng ép Biden thoái lui
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-25
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------