Tòa án tối cao Georgia đứng về phe CSDC phán quyết cho bỏ phiếu sớm bầu cử vòng 2
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-26
___OOO___
KHÔNG NGỜ CÓ NGÀY NÀY! CSTO lục đục, các “nước nhỏ” dạy đời, Putin nén giận, ngoan ngoãn ‘vẫy đuôi’
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-26
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
CHƯA HẾT BÀNG HOÀNG: Elon Musk tiết lộ B00M TẤN Bí mật chiếc Laptop Hunter Biden bị Twitter che dấu
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-26
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------