TT Trump lên án cuộc săn phù thủy của CSDC sau khi tập đoàn Trump bị kết tội
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-07
___OOO___
NGA NGUY NGẬP! Ukraine khoanh vùng hủy diệt Matxcova! Putin RUN RẨY triệu tập gấp Hội đồng Bảo an
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-07
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
SÉT ĐÁNH NGANG TAI: hàng loạt Nhân viên Twitter sẽ bị Lục Vấn trước Quốc hội, phe Dân Chủ HOẢNG LOẠN
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-07
___OOO___

___OOO___----------