Xem nhanh: Ngày 306 chiến dịch, Nga lại lên giọng cứng rắn, dự báo gì cho năm 2023?
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-12-27


----------