Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 307, Ukraine nói sắp giành thêm thành phố, ông Putin cấm bán dầu cho bên áp giá trần
Nguồn: Video Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2022-12-28


----------