7Đần nổi nóng khi Tối Cao Pháp Viện giữ nguyên chính sách nhập cư của TT Trump
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-28
___OOO___
ĐÀ THẮNG KHÔNG CẢN NỔI! Đội quân Zelensky tiêu diệt Hạm đội Biển Đen, tự tin giành lại Crimea
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-28
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Manh mối Chấn động Phe Dân Chủ gian lận 378,000 phiếu bầu nhờ tuồn Di Dân Lậu vào Hoa kỳ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-28
___OOO___

___OOO___

___OOO___----------