Tiết lộ 7Đần không có lòng tin với nhân viên mật vụ Mỹ vì đa số họ đều ủng hộ TT Trump
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-29
___OOO___
QUÀ KHỦNG: Mỹ viện trợ Ukraine vũ khí mạnh hơn hỏa thần HIMARS
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Tin cực vui : Lệnh chấm dứt tất cả cuộc điều tra TT Trump
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-29
___OOO___

___OOO___

___OOO___----------