Bể Lốp Xe CSDC công khai giấy tờ thuế của TT Trump nhưng không tìm được bằng chứng trốn thuế
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-30
___OOO___
TIN CHÍNH THỨC: Chỉ huy Nga ôm đầu chạy khỏi Kreminna-Lính Nga hóa ‘tâm thần’ vì sợ UAV Ukraine
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-30
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Donald Trump bắt tay cùng elon musk tuyên chiến với Truyền thông mỹ và Tát cạn đầm lầy Washington
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-12-30
___OOO___

___OOO___

___OOO___----------