Học hư Putin, Tập gây hấn với Hoa Kỳ, sai chiến đấu cơ áp sát, Washington dọa đừng đi quá giới hạn!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Dân chúng hoa kỳ ồ ạt đổ về Đảng cộng hoà dẫn thân theo Donald Trump hạ bệ Joe biden và Phe dân chủ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-01
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Đến Putin cũng không tin đây là sự thật: Hệ thống Ngân hàng Nga đang bắt đầu vỡ vụn
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-01
___OOO___

___OOO___

----------