Đảng Cộng Hòa thành lập ủy ban điều tra chính quyền 7Đần "vũ khí hóa chính phủ liên bang"
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-03
___OOO___
KỶ NGUYÊN UKRAINE! Thắng áp đảo mọi hướng, Ukraine giành về 40% lãnh thổ, dùng BÃO LỬA nuốt sống Nga
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-03
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Cuộc đua Chủ tịch Hạ viện gay cấn phút chót, 99% Chiến thắng về tay McCarthy khắc tinh Phe Dân Chủ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-03
___OOO___

___OOO___

----------