LƯƠNG TÂM NGƯỜI CẦM BÚT
Tác giả : Nhất Hùng Ngày đăng: 2023-01-04
Xã hội còn bao nỗi trật trầy
Thời càng gắng sáng tác hăng say
Viết trừ bạo đả tà từng bữa
Viết khử gian bài ác mỗi ngày
Viết tải đạo dù ôm vạn đắng
Viết xây đời dẫu nếm trăm cay
Quyết không để thế cô cam chịu
Phải dấn thân châm chích bọn này

Phải dấn thân châm chích bọn này
Mong đời vơi tủi hận chua cay
Viết hài danh lũ gian ưng khuyển
Viết điểm tánh bầy ác cáo cầy
Viết oánh đứa vong ân phản bạn
Viết phang kẻ bội nghĩa lừa thầy
Lụi không lơi những phường vô lại
Phải nhẫn nại vì chúng mặt dày

Phải nhẫn nại vì chúng mặt dày
Bọn gian bản chất rất cù nhầy
Viết tề mỏ đám ưa bênh ẩu
Viết khóa mõm bầy thích cãi chầy
Viết dạy bảo vài thằng giảo hoạt
Viết khuyên răn mấy mợ thày lay
Nếu còn xảo trá, còn lừa dối
Quả báo nhãn tiền luật trả vay

Quả báo nhãn tiền luật trả vay
Gieo tai gặp họa chuyện xưa nay
Viết phơi bày kế gian gầy nhóm
Viết lột trần mưu bẩn tụ bầy
Viết buộc tà mau tìm nẻo chánh
Viết dồn ác sớm kiếm đường ngay
Lương tâm trách nhiệm người cầm bút
Xóa bất công hà khắc đọa đày

Nhất Hùng
------------