Đảng Cọng Hòa thua thảm bại trong vòng bỏ phiếu thứ 6 cho chức vụ chủ tịch hạ viện
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-05
___OOO___

___OOO___
MOSKVA SỤP BẪY! Quân Nga mở đường cho Ukraine tấn công, hàng trăm lính Putin không toàn mạng
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-05
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

------------