Sự lẫn lộn của người xưa về Đấng Thượng Đế trong Cựu Ước
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2023-01-13
Trả lời mục sư XXX


Mục sư XXX
(vì đã quá cố nên không tiện nêu tên)
Đáng ra tôi không nên đa ngôn, nhưng bởi vì câu hỏi của Mục Sư (MS) rằng "Có Thượng Đế nào trên thượng đế này không" và "DNA sinh ra thượng đế hay thượng đế sinh ra DNA" rồi lại lập luận cho rằng tên quỷ Satan đã phóng DNA của nó vào cơ thể của bà Eva và đã áp đảo DNA của Thiên Chúa trong bà khiến nhân loại trở nên tội lỗi vv.. … cho nên tôi có thêm cảm hứng để tiếp tục viết cho MS.
Trước tiên tôi mong định nghĩa rõ ràng về các chữ Thiên ChúaThượng Đế. Theo tôi suy luận chữ Thiên Chúa được diển dịch ra từ chữ God, hay là Elohim (those who come from heavens - những vị từ trời đến), còn chữ Thượng Đế thì có nghĩa vĩ đại hơn Thiên Chúa, có nghĩa là vị Hoàng Đế của Trời (the Emperor of Heavens hay là The Most High), là vị thống trị các vua chúa của các tiểu quốc dưới quyền.
Theo định nghĩa trên, tôi có thể trả lòi với MS rằng: theo ý niệm của người xưa thì có nhiều Thiên Chúa (Gods - Elohim) vì hễ ai là con cái của Đấng Tối Cao từ trời đến thì họ đều được gọi là Chúa hay Thiên Chúa [god] , dựa theo câu “I have said, ‘You are gods, All of you are sons of the Most High." (Psalm 82:6) (Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao) [lời dịch của ban dịch thuật Giờ Kinh Phụng Vụ của Công Giáo Việt Nam] . Qua lời dịch tiếng Việt, chúng ta thấy được Giáo Hội Công Giáo VN đã ý thức được sự "đa nghĩa" của chữ God cho nên đã tự diễn đạt ý của chữ này theo từng trường họp khác nhau chư không dùng chung với người xưa một chữ cho nhiều giai bậc của các vị thần thánh).
Người xưa trong thời Cựu Ước, hễ thấy vị nào từ trời xuống thì họ đều gọi là God, là El (viết tắt từ chữ Elohim [those who come from heavens - những vị từ trời đến]). Vì thế, để phân biệt được ai là vị lớn nhất và uy quyền tột đỉnh thì họ kèm thêm bổ ngữ là Shaddai (toàn năng), chẳng hạn El-Shaddai , và có nghĩa là "Đấng Thiên Chúa Toàn Năng" tức God Almighty (Wikipedia), Theo cách viết của người xưa thì có nhiều Gods (Thiên Chúa), nhưng chỉ có một El-Shaddai (Thiên Chúa Toàn Năng - God Almighty) vì Ngài là Thượng Đế (Emperor of Heavens) không thể có vị thứ hai... Ngài đã là Đấng Tối Cao - The Most High - thì làm sao có ai cao hơn được Ngài ??
Tiếng Việt mình đã dùng chữ Chúa để gọi các vị quyền uy như Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và tiếng Anh thì dùng chữ Lord cho các bậc quan quyền của loài người, nhưng họ cũng bắt chước người xưa dùng chữ Lord này để gọi các vị thần linh trên trời một cách rất lộn xộn, không phân biệt được ai lớn ai nhỏ. Chẳng hạn câu : The LORD said to my Lord, "Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your footstool." (Psalm 110:1) (Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.) không phân biệt được ai là Thượng Đế, ai là "Thiên" Chúa và ai là "Địa" Chúa, vì thế khi viết xuống để diễn tả thì người ta phải viết chữ LORD (chữ HOA - upper case) để biết đó là Thượng Đế và chữ Lord (chữ thường - lower case) để chỉ đến một vị tiểu chúa, con cái của vị Thượng Đế này.
Chưa hết đâu, ông Abraham khi tiếp 3 vị thiên sứ (angels) từ trời xuống cũng gọi họ là Lord, là God ,nhưng khi ông Moses (Môisen, tác giả của Ngũ Kinh [Pentateuch]) viết về các vị này thì lại ghi bằng chữ LORD (upper case): "And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?" (Genesis 18:13 ) (ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham: "Tại sao [bà] Xa-ra lại cười và nói: "Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?) . Điều lạ là 3 thiên sứ này đều có xác thịt như người trần gian đang ngồi ăn uống cùng Abraham, nhưng vẫn được Moses ghi là LORD - Đức Chúa.
Ông Jacob, cháu nội của Abraham cũng thế, khi ông vật lộn với một thiên sứ thì cũng gọi vị này là Thiên Chúa: "I have seen God face to face, and my life is preserved" (Genesis 32:30-31) (Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.)
Có thể nói rằng người xưa thấy ai từ trời xuống thì gọi họ là Thiên Chúa (God) dù vị đó là thần linh nhỏ bé hay là có xác thịt như loài người. Cũng vì sự xưng hô thiếu phân minh này mà sách Cựu Ước đã gieo vào đầu óc của đám hậu duệ cho đến nay hình ảnh ghê rợn của những vụ giết chóc do các người từ trời đến (ET - extraterrestrial) nhưng lại được gán cho đấng Thiên Chúa mà người nay đang thờ phượng. Người am hiểu sách Cựu Ước thì biết rõ đó là hành vi của các vị con trời từ thời xa xưa, mang xác phàm như chúng ta cho nên mới đằng đằng sát khí, giết người không gớm tay, nhưng… đối với người không nghiên cứu kinh sách thì họ vẫn cho rằng Đấng Thiên Chúa ngày nay của đám Christians (tín hữu Thiên Chúa Giáo) là một hung thần chứ chẳng tôt lành nhân hậu gì. Đúng ra, hình tượng hung thần đó chỉ thuộc về các vị Elohim trong thời Cựu Ước, còn vị Thìên Chúa, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng trong đạo của Đấng Christ (tức Đức Jesus) là đấng Vô Hình và nhân hậu như lời ngài dạy rằng : "Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính." (Matthew 5: 44-45)
Mà quả thật những người rao truyền Kitô Giáo đã ngoan cố (vì sợ hãi mà không dám sửa sai các mô tả sai lầm truyền thống của người xưa) cứ để những hình ảnh hung bạo đó tiếp tục lưu truyền trong đạo mới dù rằng Đức Jesus đã khuyên răn các môn đồ đừng pha trộn đạo cũ vào đạo mới của ngài (qua dụ ngôn rượu mới đựng trong bầu rưọu cũ ở sách Matthew 9: 17).
Có những sự thật lộ liểu về sự lầm lẫn giữa Đấng Tạo Hóa Thiên Chúa Toàn Năng với người ngoài hành tinh, nhưng các vị rao truyền đạo vẫn làm ngơ để tiép tục gán ghép họ chung với nhau để buộc người ta tin theo và tôn thờ chung chạ.
Trong sách Ezekiel, ông tiên tri này mô tả đấng Thiên Chúa của dân Israel (Do Thái) không phải là đấng Tạo Hoá mà chỉ là một khách du hành từ không gian ghé tạt qua trái dất để vui chơi và nhúng tay vào thế sự để rồi dan díu tình cảm với một nữ nhi xinh đẹp (biểu tượng cho dân Israel) rồi ghen tương, mua thù chuốc oán. Hãy đọc đoạn sau đây thì rõ :
Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: "Cứ việc sống! " Ta làm cho ngươi nẩy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - và ngươi thuộc về Ta. (Ezekiel 16: 4-8).
Thật hết phê bình nổi !!
Trở lại câu nói thứ 2 của MS, tôi xin bàn tiếp.
MS viết "DNA sinh ra thượng đế hay thượng đế sinh ra DNA". Xin thưa với MS là câu viết này quá vulgar (thấp hèn). Người ta nghi ngờ MS không phải là mục sư e cũng đúng.
Thượng đế là vị thần tối cao cai quản hết các Thiên Chúa (gods) trên trời, theo ý niệm tôn giáo thì Ngài là một "supernatural power" (quyền lực siêu nhiên) cho nên phải ở ngoài phạm vi của vật chất, không có DNA, tức không có cấu trúc những chuổi DeoxyriboNucleic Acids trong thần (dấu huyền) xác của Ngài vì Ngài là Thần Linh (John 4:24), chỉ có các thiên sứ (được gọi là con trai của Đấng Thiên Chúa - sons of god [Gen 6:2]) mới có thể xác như loài người và có DNA thôi, chứ Thiên Chúa Thần Linh mà có DNA sao ? Có ai nói con ma (ghost) có DNA ? Kinh Sách cũng nói rằng Thượng Đế là Holy Ghost đó mà !!)
Dùng DNA theo nghĩa bóng cũng không diển tả được điều gì, vì đấng tạo hóa thần linh và tạo vật do Ngài dựng ra không bao giờ cùng thể chất và cùng chủng loại, có giống nhau chăng nữa thì chỉ giống về đặc tính linh thiêng thôi (nếu tạo vật đó được ban cho thần tính), đặc tính thiêng liêng thì chẳng thể nào có Amino Acid thuộc loại DNA nào cả ! Các máy computer do ông Bill Gates chế ra không mang DNA của ông vì máy PC là tạo vật bằng chất vô cơ mà Bill Gates là vị tạo dựng có chất hữu cơ.
DNA một mình nó không thể làm gì được vì nó chỉ là một lập trình (program) chứa đựng thông tin cho cấu trúc các vật thể sống, nó là vô tri, là vật bất hoạt. DNA chỉ có tác dụng sống động khi nó được đặt vào trong nhân của một tế bào sống có chức năng đặc thù đọc và hiểu những thông tin chứa trong DNA thôi. DNA giống như một CD, một software, nếu không có chiếc computer thích hợp thì nó chỉ là vật vô dụng. Khi người ta Clone một sinh vật (tạo dụng bằng cách sao chép nguyên bản) thì trước tiên người ta phải chọn một tế bào thích hợp gọi là Stem cell (tế bào gốc đa năng, giống như một computer [PC] có nhiều chức năng đặc thù nào đó mới có thể chấp nhận software mới vậy). Đem DNA để so sánh với God, giống như đem một dĩa CD rồi nói: CD này chính là cái PC rồi lại đặt câu hỏi ngược: Phải chăng cái PC là cái dĩa CD ?
Những gì người xưa đã mô tả khi nhìn thấy và nói chuyện với Thiên Chúa Đấng Toàn Năng đều là những hình ảnh của một (hay những) thần linh nào đó, nhưng phần lớn những hình ảnh được mô tả cụ thể là hình ảnh của các thiên sứ có xương thịt từ trời xuống, có hình dạng giống như người trần gian (chẳng hạn như các thiên sứ đã đến trái dất và giao hợp với con gái của loài người rồi sinh ra loại tạp chủng gọi là Nephilim mà sách Bible đã nêu đích danh ở đoạn Genesis 6:1-4), và những hình ảnh này đã khiến cho MS nghĩ rằng đấng tạo hóa có DNA của con người trần gian. Tuy nhiên, nếu như các gods (thiên chúa) từ trời đến có xác thịt giống như loài người thì chúng ta cũng không thể nâng họ lên hàng Supreme Being, là Thượng Đế được. Chỉ có thể gọi họ là thần thánh hoặc God theo kiểu thường dùng mà thôi.
Trong khi sách Tân Ước (New Testament) khẳng định rằng "Thiên Chúa [thần linh] chưa từng ai nghe và nhìn thấy bao giờ" (John 1:18 / 6:46) thì sách Cựu Ước lại mô tả cảnh 70 kỳ lão của bộ tộc Israel đã được Moses dẫn lên núi Sinai viếng thăm chiêm ngưởng Ngài và được phép ngồi ăn uống dưới ngai của Ngài (Exodus 24:9-11),
Do sự kiện trên chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa của thời xa xưa chỉ là người ngoài hành tinh, còn đấng Thượng Đế qua sự giảng dạy của Đức Giêsu là một Đấng Vô Hình đầy quyền năng mà ngài gọi là ABBA.
Vì thế câu hỏi của mục sư có "Thượng Đế nào trên thượng đế này không" thì phải sửa lại rằng "có vị nào được cầm nhầm là Thượng Đế hay không" vì đã là Thượng Đế (Supreme Being) thì làm sao có thể có gì cao hơn là Supreme nữa ?
Vì sự rao giảng thô thiển của người thiếu suy nghĩ nên Đấng Thượng Đế, vị Cha (ABBA) nhân lành của Đức Jesus và của những ai tin Ngài đã bị lắm người nhìn sai và đánh giá là hung bạo rồi buông lời nhục mạ lên Ngài, Tội lỗi xúc phạm này ai mang ?? Đó là tội của nhũng người không biết mà cứ rao giảng bậy đó thôi.
Chỉ vì não bộ và trí tuệ của con người không bắt được làn sóng tâm linh của thế giới vô hình nên con người ngày càng thô thiển và duy vật (kể cả MS). Các thiền sư Phật Giáo vuợt trội các tu sĩ Thiên Chúa Giáo vì họ chú tâm tu luyện phần tâm linh của họ bằng phương pháp bí truyền (esoteric). Bước căn bản mà họ tu tập là huấn luyện cho não bộ của họ rung cảm cùng nhịp với não bộ của người khác để đọc được những tư tưởng hoặc cảm xúc của người đó, để rồi thông cảm, tha thứ, thương yêu hoặc xa lánh để tránh gây xung đột vv...
Thiền sư Ấn Độ lừng danh thế giới là Sri Yogananda Paramahansa khi công du tại Châu Mỹ, đã một lần qua Âu Châu để gặp nữ thánh Therese Neumann ở Bavaria (Đức Quốc) vào năm 1935 để tìm hiểu về hiện tượng nữ thánh này đau đón và chảy máu ở 5 vết thánh tích (stigmata) trên người vào mỗi thứ sáu là ngày Đức Jesus chịu đóng đinh chết. Vị thiền sư này đã dùng thiền định để tâm linh tương thông với nữ thánh, và ông xác nhận đã cùng nữ thánh chứng kiến cảnh Đức Jesus chịu khổ nạn, và vì được rung cảm cùng với nhũng đau đón của Đức Jesus mà những thánh tích trên người của nữ thánh nứt ra và chảy máu.
Đọc phần trích dẫn (https://www.bizarrepedia.com/therese-neumann-stigmata/) từ tập "Therese Neumann, the Catholic Stigmatist” trong cuốn hồi ký của thiền sư Yogananda Paramahansa.
 
------------