TT Trump suy đoán Trung Cộng đã có quyền truy cập các tài liệu bảo mật 7Đần lưu trử
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-13
___OOO___

___OOO___
PUTIN TỔN THẤT NẶNG NỀ trên “đất hoang” - Soledar chưa thất thủ, Ukraine liều mình vì Bakhmut!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-13
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Pelosi gào thét bất lực khi 3 tay sai của bà là Schiff, Swalwell, Omar bị loại khỏi ủy ban Hạ viện
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-13
___OOO___

___OOO___

___OOO___

------------