Luật sư 7Đần phát hiện thêm 5 tài liệu bảo mật nằm trong thư viện ở nhà Delaware của 7Đần
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-14
___OOO___
END GAME! Bảo vệ Ukraine, Mỹ điều loạt xe tăng tới sát sườn Nga, Putin sợ hãi núp ở Điện Kremlin
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-14
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Hạ viện Mỹ nổ phát súng thứ 2 nhắm vào Biden và Bigtech cùng hàng loạt kênh truyền thông Mỹ.
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-14
___OOO___

___OOO___

___OOO___

------------