Giám đốc CIA, tổng thống Ukraine lo viện trợ vũ khí từ Mỹ sẽ gặp khó vì lý do gì?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-01-22
------------