Phát hiện thêm 6 tài liệu mật ở nhà 7Đần. Chánh văn phòng của 7Đần bất ngờ từ chức
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-23
___OOO___

___OOO___
BỘ TỨ TANK SĂP ĐẾN UKRAINE: Leopard 2, Abrams, Challenger 2 & Leclerc - T -90 Nga không có tuổi
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-23
___OOO___

___OOO___
NGAY LÚC NÀY: Lời hiệu của Donald Trump vang lên toàn Dân Mỹ cùng nhau tiến về Toà Bạch ốc tìm Biden
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-23
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Quân Đội Nga Đã Mất 188.000 lính, Mỹ tiếp viện không giới hạn, lãnh thổ Nga chìm trong biển lửa
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-23
___OOO___

" target="_blank">
___OOO___

___OOO___

------------