BBT/BCT : Dưới đây là video của giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận về hành động sai trái của của 2 giám mục Alphonso Nguyễn Hữu Long của giáo phận Vinh và Phaolo Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Hà Tỉnh khi đưa một giáo dân bất xứng là Hồ Hữu Hòa vào hàng ngũ tu sĩ rồi cho tu học cấp tốc, rồi viết thu giới thiệu qua giáo hội Philippnies để nhờ thụ phong linh mục, rồi tiếp đón anh này trở về giáo phận Vinh để làm lễ ra mắt giáo dân vv.. Trước khi nghe ông JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận, thiết nghĩ quý khán thính giả đọc bài viết "VỤ HỒ HỮU HÒA: CHUYỆN LẠ Ở GIÁO PHẬN VINH" của ông Vinh nếu quý vị chưa đọc, để biết rõ những gì về ông Hồ Hữu Hòa và sự kiện phong chức linh mục của ông Hòa này.
Thầy bói đột ngột làm linh mục: Hai Giám mục Giáo phận lên tiếng. ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp nói gì.
Tác giả : JB Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
----------