Thảm kịch Kherson và nỗi kinh hoàng của cư dân Ukraine
Tác giả : VOA Express Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-02-22
Trong cuộc chiến tranh suốt năm vừa qua, Nga đã chiếm đóng rồi lại mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, và giờ đây Moscow dường như đang cố chiếm lại một phần các lãnh thổ đó. Các gia đình còn lưu lại trong vùng chiến sự nói rằng những mất mát đau thương mà họ phải gánh chịu là rất lớn.

----------